BIBLIOTECA CENTRALĂ USM

Universitatea de Stat din Moldova

DESPRE BIBLIOTECĂ

Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova a fost fondată odată cu universitatea, în anul 1946, devenind parte indispensabilă a acestei prestigioase instituții de învățământ superior. De-a lungul anilor, Biblioteca s-a dezvoltat și modernizat, ajungând să fie un centru important de informare şi documentare.

Misiunea Bibliotecii se axează pe dezvoltarea colecțiilor reprezentative de documente, asigurarea accesului nelimitat la resurse a utilizatorilor, extinderea și diversificarea serviciilor și a produselor informaționale, menite să contribuie la buna desfășurare a procesului de învăţământ și cercetare.

Biblioteca Centrală deţine o colecție multidisciplinară de circa 1,5 mln. de documente (cărţi, manuscrise, reviste, teze de doctor, autoreferate, documente electronice etc.) în diferite limbi (română, rusă, engleză, franceză, germană ș.a.).

Orientarea spre utilizator este și va rămâne tendința principală de dezvoltare a Bibliotecii, accentul fiind pus pe implementarea tehnologiilor moderne în extinderea și diversificarea serviciilor inovatoare de calitate.

Biblioteca dezvoltă produse informaționale proprii, care pot fi accesate de membrii comunității universitare și alți utilizatori interesați.

Un instrument eficient de regăsire a informației este Catalogul electronic partajat on-line, care asigură accesul la resursele informaționale ale bibliotecilor universitare precum și la resurse științifice externe.

Utilizatorii Bibliotecii beneficiază de acces la Repozitoriul Instituţional al Universității de Stat din Moldova, care reprezintă o arhivă electronică deschisă, menită să acumuleze și să disemineze producția științifică a cercetătorilor universitari.

Accesul la baze de date internaționale (EBSCO, SpringerLink, Reserch4life ș.a.) este un serviciu important, pe care Biblioteca îl prestează studenților și cadrelor didactico-științifice.

Biblioteca oferă utilizatorilor programe de instruire și formare a competențelor de cultura informației, precum și diverse activități cultural-educative.

În cadrul Bibliotecii activează Centrul de Informare și Documentare al Uniunii Europene, inaugurat în baza unui acord dintre USM și Delegația UE în Moldova, având scopul de a promova valorile europene și programele UE prin diverse activități educaționale și de informare a utilizatorilor.

Biblioteca menține și dezvoltă relații de colaborare, având parteneriate cu diferite organizații și instituții de informare și documentare din țară și străinătate privind schimbul de documente, accesul la resurse electronice, precum și alte domenii de colaborare.

News and Announcements

(Română) În atenția comunității universitare!

Sorry, this entry is only available in Romanian. ...

(Română) Sărbători Fericite!

Sorry, this entry is only available in Romanian. ...

„Ion OSADCENCO: între cărți și amintiri”

La 12 decembrie 2022, Biblioteca universitară împreună cu Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară din ...
0
UTILIZATORI ACTIVI
0
ACHIZIȚII (volume)
0
COLECȚII (volume)

Contact us!

    Maps
    Faculties
    Contacts
    Toleranță zero corupției

    Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved